Zajistíme Vám čínská víza rychle!


malevisum

Vízum pro cizince žijící v ČR Velvyslanectví přijímá žádosti o vízum do ČLR pouze českých občanů a občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé, kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí po předložení žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit potvrzení o dlouhodobém či trvalém pobytu v ČR (originál a kopie povolení k pobytu v ČR, potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR).