Cestování do Hong Kongu a Macaa

Občané ČR cestující do Hong Kongu a Macaa za účelem turistiky či cestování v osobní záležitosti zde mohou pobývat bez víza do délky max. 90 dnů. Ke vstupu do Hong Kongu a Macaa postačí platný cestovní doklad s dostatečným množstvím volných stránek.

UPOZORNĚNÍ: Vycestováním z čínského vnitrozemí do Hong Kongu nebo Macaa pozbyde jeden vstup čínského víza (víza do čínského vnitrozemí) svou platnost. Pro návrat z Hong Kongu nebo Macaa do čínského vnitrozemí je potřeba další vstup na víze.

Pokud cestujete do Hong Kongu nebo Macaa za účelem jiným než je turistika, obraťte se s dotazem, zda vízum potřebujete, přímo nebo prostřednictvím vaší zvoucí organizace (v případě HK) na Immigration Department of HK www.immd.gov.hk, v případě cesty do Macaa na Macao Government Tourist Office website www.macautourist.gov.mo, email: mgto@macautourism.gov.mo.

Informace o zemích, jejichž občané potřebují vízum do Hong Kongu, naleznete na internetové stránce http://www.immd.gov.hk/ehtml/hkvisas_4.htm, formulář pro vízum do HK si můžete stáhnout na internetové adrese http://www.immd.gov.hk/ehtml/fvisit.htm.

Doklady potřebné pro podání žádosti o vízum do Hong Kongu (pro občany států majících vízovou povinnost s HK):

1. vyplněný formulář Žádost o vstup a tranzit do Hongkongu 2. vyplněný formulář Žádost o vstup a tranzit do Hongkongu

2. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

3. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. vytištěná letenka do Hong Kongu a zpět (zakoupená nebo rezervace)

6. rezervace hotelu v Hong Kongu

7. zvací dopis, pokud se jedná o obchodní návštěvu

8. výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce

Žadatel se musí dostavit osobně.

Kromě výše zmíněných dokumentů může být podle potřeby vyžadováno předložení i dalších doplňujících dokumentů.