Dokumenty potřebné k předložení žádosti o vízum

Krátkodobé turistické vízum (vízum typu L, délka pobytu nepřesahuje 30 dní,1 nebo výjimečně 2vstupé, platnost 3 měsíce) je vydáváno za účelem turistiky či pro cestování v osobní záležitosti

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení.)

6.turistika: detailní itinerář cesty po Číně (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)

7. návštěva přátel: zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující mj. její kontaktní informace. Pokud je kontaktní osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu či pasu; pokud je kontaktní osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a kopii jeho platného víza/povolení k pobytu v ČLR.

8. rezervace ubytování (případně zvací dopis od kontaktní osoby v Číně obsahující informace o zajištěném ubytování)

9. cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně

10. výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD na den pobytu v Číně na osobu)

11. (a) pracující: potvrzení o zaměstnání + souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené; OSVČ: aktuální výpis z živnostenského rejstříku

(b) studenti: potvrzení o studiu

(c) nezletilí: souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny obsahující také prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

12. cestování do Tibetu a Xinjiangu je možné pouze v rámci skupinvé návštěvy organizované čínskou cestovní konceláří. Při žádosti o vízum je třeba předložit oficiální pozvání “Invitation Letter for Tourist” 旅游邀请函–个人签证用 nebo “Invitation Letter for Tourist Group” 旅游邀请函–团体签证用.

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat i další dokumenty.

Návštěva příbuzných (vízum typu L, délka pobytu nepřesahuje 180 dní, 1-, 2- nebo vícevstupé, platnost 3 – 12 měsíců) se vydává za účelem návštěvy příbuzných.

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. rezervace letenky: obousměrná rezervace letenky do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení.)

6. zvací dopis od příbuzného obsahující mj. jeho kontaktní informace. Pokud je kontaktní osobou čínský občan, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho občanského průkazu či pasu; pokud je kontaktní osobou cizí státní příslušník žijící v Číně, je k dopisu třeba přiložit kopii jeho pasu a kopii jeho platného víza/povolení k pobytu v ČLR.

7. originál a fotokopie dokladu o vztahu mezi zvoucí osobou a žadatelem (např. oddací list, rodný list apod.)

8. cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně

9. (a) pracující: potvrzení o zaměstnání + souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené; OSVČ: aktuální výpis z živnostenského rejstříku

(b) studenti: potvrzení o studiu

(c) nezletilí: souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny obsahující také prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Specifický typ cestování (vízum typu L, délka pobytu nepřesahuje 30 dní, 1vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny pěšky, na kole, na motorce, autem apod. nebo cestují do Číny za účelem horolezectví atd.

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. Fotografie: současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. Oficiální zvací dopis: “Invitation Letter for Tourist” 旅游邀请函–个人签证用 nebo “Invitation Letter for Tourist Group”旅游邀请函–团体签证用vydaný čínskou autorizovanou cestovní kanceláří (o zprostředkování tohoto pozvání požádá žadatel o vízum obvykle přes českou cestovní kancelář)

6.detailní itinerář cesty po Číně (podle časového sledu, místa, pamětihodnosti apod., příp. informace o zajištěném ubytování)

7. rezervace ubytování

8. cestovní pojištění na dobu pobytu v Číně

9. výpis z vlastního účtu dokládající dostatečné finanční prostředky na cestu (min. 100 USD na den pobytu v Číně na osobu)

10. (a) pracující: potvrzení o zaměstnání + souhlas zaměstnavatele s čerpáním dovolené; OSVČ: aktuální výpis z živnostenského rejstříku

(b) studenti: potvrzení o studiu

(c) nezletilí: souhlas obou rodičů s vycestováním dítěte do Číny obsahující také prohlášení rodičů o finančním zabezpečení nezletilého (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Krátkodobé návštěvní/obchodní vízum (vízum typu F, délka pobytu nepřesahuje 30 dní, 1vstupé nebo 2vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem návštěvy (např. veletrhu), obchodu, konference, přednášky, vědecké, kulturní či sportovní výměny apod. na dobu nepřesahující 30 dní

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. rezervace letenky: obousměrná rezervace letenky do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení)

6. (a) oficiální pozvání “Invitation Letter of Duly Authorized Unit” 被授权单位邀请函 nebo zvací dopis od zvoucí organizace či společnosti na hlavičkovém papíře, psaný v čínském jazyce, který musí obsahovat následující informace:

(I) informace o žadateli: jméno, pohlaví, datum narození, státní příslušnost, číslo pasu.

(II) informace o návštěvě žadatele: účel návštěvy Číny, časové rozmezí návštěvy, místo návštěvy, vztahy mezi žadatelem a zvoucí organizací nebo společností, způsob finančního krytí návštěvy.

(III) informace o zvoucí organizaci nebo společnosti: název zvoucí organizace nebo společnosti, telefonní číslo, adresa, datum vystavení zvacího dopisu, razítko, celé jméno a podpis odpovědné osoby ze zvoucí organizace nebo společnosti

(b) žadatelé, kteří se účastní veletrhu Canton Fair, musí předložit zvací dopis vydaný organizátorem veletrhu

(c) žadatelé, kteří se aktivně účastní sportovní akce, musí předložit oficiální pozvání “Invitation Letter of Duly Authorized Unit” 被授权单位邀请函 nebo zvací dopis od organizátora úředně potvrzený dopisem “Confirmation Letter of Invitation” 邀请确认函

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Dlouhodobé nebo vícevstupé obchodní/návštěvní vízum (vízum typu F, délka pobytu v rámci jednoho vstupu nepřesahuje 180 dní,1vstupé, 2vstupé nebo vícevstupé, platnost 3 až 12 měsíců) se vydává cizím státním příslušníkům za účelem dlouhodobého pobytu nebo pro vícenásobný vstup do Číny za účelem návštěvy, přednášky, obchodních aktivit, vědecké, kulturní či sportovní výměny, a pro studium nepřesahující 180 dní.

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář.

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR).

5. vytištěná elektronická letenka nebo rezervace: obousměrná letenka do Číny a z Číny (pokud žadatel o vízum cestuje jinými dopravními prostředky, předloží příslušné vysvětlení a potvrzení).

6.(a) oficiální zvací dopis “Invitation Letter of Duly Authorized Unit” 被授权单位邀请函vydaný příslušným autorizovaným orgánem v Číně (čínské vládní orgány, instituce a podniky zplnomocněné čínským ministerstvem zahraničí) + 1 fotokopie navíc

(b) zvací dopis od zvoucí organizace úředně potvrzený dopisem “Confirmation Letter of Invitation” 邀请确认函, který je vydáván autorizovanými orgány v Číně + 1 fotokopie navíc

(c) případě studia na vysoké škole nepřesahující délku pobytu 180 dní: originály a fotokopie “Admission Notice” 录取通知书a “Visa Application for Study in China” 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202)

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Studijní vízum (vízum typu X, délka pobytu “000″, 1vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává pro účely studia přesahujícího 180 dní.

Držitel tohoto víza musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní veřejné bezpečnosti o povolení k pobytu, které pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. originál a fotokopie “Visa Application for Study in China” 外国留学人员来华签证申请表 (JW201 nebo JW202)

6. originál a fotokopie “Admission Notice” 录取通知书

7. originál a fotokopie Foreigner Physical Examination Record 外国人体格检查表, originál a fotokopie testů HIV a syfilis (vše v anglickém nebo čínském jazyce)

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Pracovní vízum (vízum typu Z, délka pobytu “000″, 1vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává cizím státním příslušníkům, kteří cestují do Číny za účelem nástupu do zaměstnání, a jejich rodinným příslušníkům, kteří je do Číny následují. Pracovní vízum Z se vydává též pro účely komerčního vystoupení v Číně.

Držitel víza Z nastupující v Číně do zaměstnání a rodinní příslušníci, kteří jsou držiteli víza Z, musí do 30 dnů od vstupu do Číny požádat na místní veřejné bezpečnosti o povolení k dlouhodobému pobytu v ČLR. Toto povolení pak opravňuje k vícenásobným vstupům do Číny.

Osoba nastupující v Číně do zaměstnání:

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. originál a fotokopie “Alien´s Working Licence” 外国人就业许可证书 nebo “Permit for Foreign Experts” 外国专家来华工作许可证

6. originál a fotokopie “Invitation Letter of Duly Authorized Unit” 被授权单位邀请函

7. originál a fotokopie Foreigner Physical Examination Record 外国人体格检查表 a testů HIV a syfilis (vše v anglickém nebo čínském jazyce)

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Doprovázející rodinní příslušníci:

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení (posledního) pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. “Invitation Letter of Duly Authorized Unit” 被授权单位邀请函 + 1 fotokopie navíc

6.originál a fotokopie dokladu o příbuzenském vztahu s držitelem čínského pracovního víza (např. oddací list, rodný list)

7. originál a fotokopie Foreigner Physical Examination Record 外国人体格检查表 a testů HIV a syfilis (vše v anglickém nebo čínském jazyce). U dětí není požadováno předložení výsledků testů HIV a syfilis.

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Komerční vystoupení v Číně:

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. souhlas Ministerstva kultury ČLR

6. “Invitation of Duly Authorized Unit” 被授权单位邀请函

7. rezervace letenky do Číny a z Číny

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Vízum pro posádku letadla, vlaku, lodi (vízum typu C, 1 nebo 2vstupé,platnost 3 měsíce) se vydává cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují ve funkci členů posádky na palubě mezinárodních leteckých linek, vlaků, lodí apod.

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. originál a kopie průkazu člena posádky, průkazu námořníka apod.

6. oficiální žádost letecké, lodní, vlakové společnosti.

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Dlouhodobé novinářské vízum (vízum typu J-1, délka pobytu “000″, 1vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává novinářům a jejich rodinným příslušníkům, kteří cestují do Číny za účelem dlouhodobého novinářského působení.

Při žádosti o dlouhodobé novinářské vízum je třeba buď přímo nebo prostřednictvím politického oddělení Velvyslanectví Čínské lidové republiky poskytnout Ministerstvu zahraničí ČLR následující dokumenty:

1. písemná žádost podepsaná vedoucím mediální instituce

2. životopis vysílaného novináře

3. originál a kopie novinářského průkazu

Poté, co Ministerstvo zahraničí ČLR akreditaci novináře schválí, dostaví se novinář na Konzulární oddělení Velvyslanectví ČLR požádat o novinářské vízum. Dokumenty potřebné k předložení žádosti o novinářské vízum typu J-1 jsou následující:

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. oficiální dopis mediální instituce, jež novináře do Číny vysílá, a originál a kopii novinářského průkazu žadatele o vízum Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Držitel novinářského víza typu J-1 je povinen do 7 dnů ode dne příjezdu do Číny požádat se svým cestovním dokladem na Ministerstvu zahraničí ČLR o novinářský průkaz (mimo Peking požádá držitel novinářského víza typu J-1 do 7 pracovních dnů o novinářský průkaz na autorizované Kanceláři pro zahraniční záležitosti místní vlády). Po obdržení novinářského průkazu zažádá novinář na oddělení Veřejné bezpečnosti v místě svého pobytu o příslušné povolení k pobytu.

Krátkodobé novinářské vízum (vízum typu J-2, 1vstupé, délka pobytu a platnost víza se udělují podle skutečných potřeb novinářské činnosti) se vydává zahraničním novinářům pro účely krátkodobé novinářské činnosti v Číně.

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. oficiální dopis mediální instituce, jež novináře do Číny vysílá, a originál a kopie novinářského průkazu žadatele o vízum

6. “Invitation of Duly Authorized Unit” 被授权单位邀请函 nebo souhlas s udělením novinářského víza vydaný ministerstvem zahraničí ČLR. V případě, že novináři cestují jako doprovod vládní delegace, je třeba předložit nótu Ministerstva zahraničních věcí ČR nebo jiného příslušného úřadu ČR.

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Tranzitní vízum (vízum typu G, délka pobytu nepřesahuje 7 dní, 1 nebo 2vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává pro účely tranzitu do třetí země osobám vystupujícím z tranzitního prostoru nebo pobývajícím v trazitním prostoru déle než 24 hodin.

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. u žadatelů s jiným než českým pasem navíc vyplněná Doplňující žádost o vízum (jméno a příjmení, číslo pasu, datum narození + sekce D); cizinec též předloží originál a kopii dokladu o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (viz Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum do ČLR)

5. letenka do Číny a navazující letenka do třetí země

6. vízum země, do které cestující přes Čínu směřuje

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.

Pobytové vízum (vízum typu D, délka pobytu “000″, 1vstupé, platnost 3 měsíce) se vydává cizím státním příslušníkům za účelem dlouhodového pobytu v Číně.

Žadatel musí nejdřív osobně nebo pověřením příbuzného v Číně požádat na příslušném odboru pro vstup a výstup veřejné bezpečnosti ČLR o potvrzení schválení dlouhodobého pobytu. S tímto potvrzením a s následujícími dokumenty se žadatel dostaví na konzulární oddělení požádat o pobytové vízum:

1. originál a fotokopie pasu: platnost min. 6 měsíců po skončení pobytu, s min. 2 volnými stránkami pro vízum.

2. Žádost o vízum do Čínské lidové republiky: vyplněná kompletně a podle skutečnosti, podepsána žadatelem o vízum

3. fotografie: 1x současná barevná originální fotografie pasového formátu, nalepit na formulář

4. Potvrzení o schválení dlouhodobého pobytu veřejnou bezpečností ČLR

Kromě výše uvedených dokumentů má konzulární pracovník právo požadovat předložení i dalších dokumentů.