Důležité skutečnosti pro podání žádosti o vízum

1. Předání žádosti o vízum neznamená, že bude vízum uděleno.Konzulární pracovník Velvyslanectví ČLR v ČR má právo rozhodnout o vydání víza či o udělení typu a vstupu víza, délky jeho platnosti či délky pobytu. Konzulární pracovník má také právo zamítnout žádost o vízum nebo zrušit vízum, které bylo vydáno.

2. Velvyslanectví ČLR v ČR přijmá žádosti o vízum pouze od českých občanů a občanů jiných zemí, kteří v ČR dlouhodobě žijí nebo pracují. Žadatelé,kteří nejsou držiteli českého pasu, se musí k podání žádosti o vízum dostavit vždy osobně a předložit potvrzení o trvalém či dlouhodobém pobytu v ČR (originál a kopie povolení k pobytu či průkazu o pobytu se zbývající platností min. 3 měsíce) a potvrzení od zaměstnavatele či školy v ČR. Toto pravidlo se týká i občanů zemí EU.

3. Při žádosti o krátkodobé turistické či obchodní vízum je třeba předložit žádost minimálně s předstihem 5 pracovních dní, při žádosti o ostatní typy víz minimálně 10 pracovních dní. Optimální doba pro vyřízení víza je měsíc před odjezdem do Číny. S vyjímkou zcela ojedinělých případů neposkytuje velvyslanectví expresní vyřízení víz.

4. Při žádosti českého občana o krátkodobé jednovstupé turistické či obchodní vízum může být k podání žádosti i vyzvednutí víza pověřena jiná osoba nebo cestovní agentura. K podání žádosti o ostatní typy víz je třeba, aby se žadatel dostavil osobně. Není-li při přijímání žádosti stanoveno jinak, lze vyzvednutím víza pověřit i jinou osobu.

5. Při žádosti o expresní vyřízení víza se musí žadatel dostavit osobně.

6. Pokud je žadatel osoba mladší 18 let (nezávisle na faktu, zda cestuje s rodiči nebo bez nich), je třeba předložit originál a kopii rodného listu nezletilého a poskytnout souhlas obou rodičů s cestou dítěte do ČLR. Za účelem vyjádření souhlasu se oba rodiče dostaví k podání žádosti o vízum osobně a na místě sepíší prohlášení. Pokud je žádost podána v zastoupení či jen jedním z rodičů, bude předán písemný souhlas nepřítomných/-ého rodičů/-e s ověřeným podpisem, obsahující též prohlášení o finančním zabezpečení nezletilého po dobu cesty.

7. Fotokopii pasu, tzn. dvojstrany s fotografií okopírovanou na papíře formátu A4, je třeba přiložit ke každému typu žádosti o vízum.

8. Pas žadatele o vízum zůstává po dobu zpracování žádosti na Konzulárním oddělení.

9. Velvyslanectví ČLR v ČR nepřijímá žádosti poštou.