Poplatek za vízum

 

Poplatek za vízum 1 x vstup 2 x vstup Více vstupů Více vstupů Skupinové vízum
do čínského vnitrozemí do 6 měsíců do 1 roku
Občané ČR 50 EURO 75 EURO 100 EURO 150 EURO 40 EURO/os
Občané většiny ostatních států 30 EURO 45 EURO 60 EURO 90 EURO -
Občané USA 100 EURO 100 EURO 100 EURO 100 EURO -
Vízum do Hong Kongu pro cizince 25 EURO 25 EURO - - -

Na základě bilaterální reciprocity se může výše poplatku za vízum lišit v závislosti na občanství žadatele. Pokud se poplatek liší od údajů v tabulce, zaplatí žadatel poplatek stanovený velvyslanectvím ČLR v ČR

Vyřízení víza běžně trvá 4 pracovní dny ode dne přijetí žádosti. Poplatek za urychlené udělení víza činí za 2 až 3 pracovní dny +20 Euro; do následujícího pracovního dne +30 Euro. Od 15. července 2012 velvyslanectví ČLR v ČR nepříjímá žádosti o urychlené a expresní udělení víza.

Vyřízení víz typu X a Z běžně trvá 10 pracovních dní. Urychlené udělení víza není možné.

Úhrada poplatku za vízum a vyzvednutí víza

Za vízum se platí poté, co byla žádost o vízum přijata pracovníkem Konzulárního oddělení. Platba se provádí v hotovosti v bance ČSOB, detailní údaje k platbě obdrží žadatel při předání žádosti. Neplaťte před podáním žádosti o vízum, poplatek také nelze uhradit převodem z účtu ani platebním příkazem.

Podle požadavků ČSOB se od 8. 10. 2012 občané zemí mimo EU musí při plabě poplatku za vízum prokázat kopií svého pasu. Prosíme proto žadatele, aby si před podáním žádosti o vízum připravili kopii pasu. Občané ČR a dalších zemí EU se při platbě mohou prokázat občanským průkazem

Při vyzvednutí je třeba předložit Potvrzení k vyzvednutí víz/superlegalizací a Pickup Form (oba dokumenty byly vydané při přijetí žádosti) a originál potvrzení o zaplacení poplatku v ČSOB. Údaje na potvrzení o zaplacení poplatku musí být správné. Konzulární oddělení si originály všech výše uvedených dokumentů ponechává.

Pokud nebylo konzulárním pracovníkem uvedeno jinak, je vyzvednutím víza možné pověřit jinou osobu. Plná moc v tomto případě není potřeba.