Typy čínských víz

Běžná čínská víza se dělí do následujících kategorií:

(1) turistické vízum a vízum udělované pro účel návštěvy příbuzných (vízum typu L): je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem turistiky, návštěvy příbuzných či jiných osobních záležitostí.

(2) obchodní vízum (vízum typu F): je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem návštěvy, výzkumu, vyučování, obchodu, výměny v oblasti vědy, technologií, vzdělání, kultury a sportu, za účelem účasti na různých obchodních veletrzích a výstavách, za účelem krátkodobého studijního pobytu či stáže, a to na dobu ne delší než 180 dní.

(3) studentské vízum (vízum typu X): je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem studia přesahujícího 180 dní.

(4) pracovní vízum (vízum typu Z): je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří vstupují do Číny za účelem práce nebo komerčního vystoupení.

(5) tranzitní vízum (vízum typu G): je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří přes Čínu tranzitují do jiné země či jiného regionu, a kteří při tranzitu zůstávajína letišti déle než 24 hodin nebo opouštějí tranzitní prostor letiště.

(6) vízum pro členy posádky (vízum typu C): je vydáváno cizím státním příslušníkům, kteří do Číny vstupují ve funkci členů posádky na palubě mezinárodních vlaků, leteckých linek, lodí apod..

(7) novinářské vízum (vízum typu J): je vydáváno zahraničním novinářům; novinářské vízum se dělí na dvě kategorie: dlouhodobné novinářské vízum (J-1) a krátkodobé novinářské vízum (J-2). Vízum J-1 je vydáváno zahraničním novinářům při dlouhodobém přidělení ve funkci novináře. Vízum J-2 je vydáváno novinářům, kteří vstupují do Číny za účelem krátkodobého novinářského působení.

(8) vízum trvalého pobytu (vízum D): je vydáváno cizím státním příslušníkům, kterým byl povolen trvalý pobyt v Číně.