Výjimky z vízové povinnosti

2012/10/17

Za běžné situace je cizí státní příslušník osvobozen od povinnosti žádat o vízum pro vstup do Čínské lidové republiky za splnění kterékoliv z následujících podmínek:

1. Přímý tranzit do 24 hodin

Cizí státní příslušník cestující mezinárodním letem s tranzitem přes Čínu je osvobozen od povinnosti žádat o vízum za podmínek, že jeho pobyt v tranzitním prostoru na letišti v Číně nepřesáhne 24 hodin a že je držitelem platné letenky s potvrzenou rezervací místa.

2. 72-hodinový bezvízový tranzit v Pekingu a Šanghaji

Za účelem podpory personální výměny mezi Čínou a dalšími zeměmi mohou od 1. ledna 2013 občané příslušných zemí s platnou letenkou do třetí země na letišti Pekingu a Šanghaji využít politiky 72-hodinového bezvízového tranzitu.

Seznam zemí bezvízového tranzitu:

Dvacet čtyři členských zemí Schengenské smlouvy v Evropě: Rakousko, Belgie, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko.

Dalších sedm evropských zemí: Rusko, Velká Británie, Irsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina.

Šest zemí v Americe: Spojené státy, Kanada, Brazílie, Mexiko, Argentina, Chile.

Dvě země v Oceánii: Austrálie, Nový Zéland.

Šest zemí v Asii: Korejská republika, Japonsko, Singapur, Brunej, Spojené arabské emiráty, Katar. 

Odpovědi na často kladené dotazy týkající se 72-hodinového bezvízového tranzitu pro cizince

1. Za jakých podmínek může cizinec žádat o 72-hodinový bezvízový tranzit v Pekingu a Šanghaji?

Odpověď: Za splnění tří podmínek: (1) musí být občanem některé ze 45 zemí, kterých se týká 72-hodinový bezvízový tranzit, (2) musí být držitelem platného cestovního dokladu své země a navazující letenky do třetí země (oblasti) s odletem do 72 hodin s potvrzeným datem a rezervací místa, (3) musí cestovat do třetí země (oblasti) s tranzitem přes Beijing Capital Airport, Shanghai Pudong Airport nebo Shanghai Hongqiao Airport.

2. Občané kterých zemí mohou žádat o 72-hodinový bezvízový tranzit? Jak byly tyto země vybrány?

Odpověď: O bezvízový tranzit mohou žádat cestující z následujících 45 zemí:

(1) dvacet čtyři členských zemí Schengenské smlouvy v Evropě: Rakousko, Belgie, Česká Republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko; (2) dalších 7 evropských zemí: Rusko, Velká Británíe, Irsko, Kypr, Bulharsko, Rumunsko, Ukrajina; (3) šest zemí v Americe: Spojené státy, Kanada, Brazílie, Mexiko, Argentina, Chile; (4) dvě země v Oceánii: Austrálie, Nový Zéland; (5) šest zemí v Asii: Korejská republika, Japonsko, Singapur, Brunej, Spojené arabské emiráty, Katar.
Seznam těchto 45 zemí byl sestaven na základě situace týkající se vstupu a ubytování zahraničních návštěvníků v Pekingu a Šanghaji v posledních letech.

3. Jak mají cizinci, kteří splňují podmínky pro 72-hodinový bezvízový tranzit, o tranzit žádat?

Odpověď: Cizinci, kteří splňují podmínky pro 72-hodinový bezvízový tranzit, musí žádost o bezvízový tranzit oznámit letecké společnosti, která je dopraví do Pekingu nebo Šanghaje. Letecká společnosti o této skutečnosti informuje imigrační orgány na letišti v Pekingu nebo Šanghaji a imigrační orgány po ověření, zda jsou splněny podmínky pro bezvízový tranzit, povolí vstup do země.

4. Je možné žádat o 72-hodinový bezvízový tranzit, pokud cestující v době vstupu do Číny ještě nemá zakoupenou letenku z Číny a plánuje letenku s odletem do třetí země do 72 hodin zakoupit až vstupu?

Odpověď: Podle předpisů musí cizinci ze zemí, které splňují podmínky pro 72-hodinový bezvízový tranzit, v době žádání o tranzit již mít navazující letenku s potvrzeným datem a místem. To znamená, že již před vstupem do Číny je nutné mít zakoupenou letenku k odletu z Číny a cizinci, kteří letenku s odletem do 72 hodin zatím nemají, nemohou využít této politiky.

5. Je této politiky možné využít, pokud cestující do Pekingu nebo Šanghaje přiletí z určité země (oblasti) a má zpáteční letenku s potvrzeným místem a datem návratu do 72 hodin zpět do této země (oblasti)?

Odpověď: Podle předpisů se politika 72-hodinového bezvízového tranzitu vztahuje na cizince ze stanovených zemí, kteří přes Peking nebo Šanghaj cestují tranzitem do třetí země nebo oblasti. Např. při tranzitu z New Yorku (USA) přes Peking zpátky do Los Angeles (USA) není této politiky možné využít.

6. Může cizinec, který do Číny vstoupí na základě 72-hodinového bezvízového tranzitu, opustit Peking nebo Šanghaj a cestovat do jiného města v Číně?

Co se stane, když cizinec, který do Číny vstoupí na základě 72-hodinového bezvízového tranzitu, ze zvláštních důvodů nemůže Čínu opustit do 72 hodin?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstupí na základě 72-hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit správní oblast Pekingu nebo Šanghaje. Pokud ze zvláštních důvodů potřebují Peking nebo Šanghaj opustit, je nutné v souladu se zákonem nejdřív získat vízum na imigračním oddělení policie v Pekingu nebo Šanghaji.

Cizinci, kteří do Číny vstupují na základě 72-hodinového bezvízového tranzitu, musí z Číny vycestovat včas. Pokud je ze zvláštních důvodů potřeba pobyt prodloužit nad 72 hodin, je v souladu se zákonem možné vycestovat až poté, co cizinec na imigračním oddělení policie obdrží odpovídající vízum.

Pokud si cizinec neopatří potřebné vízum, bude imigrační oddělení policie nebo úřad pohraniční kontroly postupovat podle zákona o cizincích pobývajících nelegálně v Číně. Pokud bude dotyčný při další cestě znovu žádat o 72-hodinový bezvízový tranzit, má pohraniční kontrola právo jeho žádost zamítnout.

7. Mohou cizinci, kteří do Číny vstoupili v Pekingu na základě 72-hodinového bezvízového tranzitu, požádat o výstup z Číny přes letiště v Šanghaji?

Odpověď: Cizinci, kteří do Číny vstoupili na základě 72-hodinového bezvízového tranzitu, nesmí opustit město, do kterého jim byl povolen vstup. Cizinci, kteří na základě 72-hodinového bezvízového tranzitu vstoupili do Číny přes letiště v Pekingu (Beijing Capital Airport), musí Čínu opustit ve stanovené lhůtě opět z Beijing Capital Airport, tzn. vycestování přes letiště v Šanghaji není možné.

8. Je možné vstoupit do Pekingu vlakem přes vlakové nádraží Peking-Západ (Beijing West Railway Station) a během 72 hodin odcestovat letadlem?

Odpověď: Tato politika se v současné době v Pekingu a Šanghaji vztahuje pouze na letiště, tzn. pro využití politiky 72-hodinového bezvízového tranzitu v Pekingu je nutné vyřídit si imigrační formality pro tranzit na letišti Beijing Capital Airport.

9. Kam se obrátit s případnými dalšími dotazy týkajícími se imigrační politiky?

Odpověď: S případnými dotazy se obraťte na imigrační orgány v Pekingu nebo Šanghaji nebo zanechte svůj dotaz v sekci policejních záležitostí na webových stránkách ministerstva veřejné bezpečnosti. Informační telefonní linka imigračního orgánu v Pekingu je 010-56095400, v Šanghaji 021-51105100. Webová stránka ministerstva veřejné bezpečnosti: www.mps.gov.cn.

3. Návštěva regionu Delta Perlové řeky

Držitelé pasů zemí udržujících diplomatické vztahy s Čínou jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud se z Hong Kongu či Macaa vydají ve skupinách organizovaných registrovanými cestovními agenturami v Hong Kongu a Macau turisticky navštívit region Delta Perlové řeky (města Guangzhou, Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Dongguan, Zhongshan, Jiangmen, Zhaoqing, Huzhou) na maximálně 6 dní.

4. Návštěva provincie Hainan

Držitelé běžných pasů níže uvedených zemí jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud jsou členy mezinárodních turistických skupin organizovaných registrovanými cestovními agenturami v provincii Hainan, které byly schváleny Čínskou národní turistickou správou (China National Tourism Administration), a zdrží se maximálné 15 dní: Austrálie, Filipíny, Francie, Indonézie, Itálie, Korejská republika, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemí, Nový Zéland, Rakousko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thajsko, Velká Británie, USA.

5. Občané Singapuru, Bruneje a Japonska

Držitelé běžných pasů Singapuru, Bruneje a Japonska jsou osvobozeni od povinnosti žádat o vízum, pokud navštíví (pevninskou) Čínu za účelem turistiky, obchodu, návštěvy přátel a příbuzných a vstoupí do Číny přes hraniční přechod a zdrží se maximálně 15 dní.

Pro občany těchto tří zemí je požadováno vízum za následujících okolností:

(1) Držitelé běžných pasů, kteří navštíví Čínu za účelem turistiky, obchodu, návštěvy přátel a příbuzných na dobu delší než 15 dní.

(2) Držitelé běžných pasů, kteří navštíví Čínu za účelem studia, zaměstnání, oficiální návštěvy, dlouhodobého pobytu či výběrového řízení.

(3) Držitelé diplomatických a úředních pasů.

6. APEC Business Travel Card

APEC Business Travel Card je považovaná za vícevstupní vízum platné tři roky. S touto kartou a příslušným pasem je držitel oprávněn vstupovat do Číny opakovaně po dobu tří let. Délka každého pobytu nemá překročit 2 měsíce.

7. Držitelé průkazu trvalého pobytu cizince

Cizí státní příslušníci, kteří navštěvují Čínu za účelem studia či zaměstnání a stálí zpravodajové z cizích zemí musí do 30 dnů od vstupu do Číny na místním úřadě veřejné bezpečnosti zažádat o průkaz trvalého pobytu cizince (Aliens’ Permanent Residence Card). V rámci doby platnosti průkazu mohou opakovaně vstupovat do Číny a opouštět Čínu bez potřeby žádat o další vízum.

 Velvyslanectvi ČLR v ČR nezaručuje, že za splnění některé z těchto podmínek bude vstup do ČLR bez víza skutečně vždy umožněn. V případě zájmu je možné zažádat o vízum.