Chúng tôi sẽ cung cấp cho Trung Quốc nhanh visa!


malevisum

Thị thực cho người nước ngoài sống tại Cộng hòa Séc Đại sứ quán chấp nhận đơn xin thị thực cho Trung Quốc chỉ công dân Séc và công dân các nước khác, những người đã và đang sống tại Cộng hòa Séc hoặc công việc. Các ứng viên không có hộ chiếu Séc, phải nộp đơn xin thị thực để tham dự trong người và nộp giấy xác nhận cư trú dài hạn hoặc vĩnh viễn tại Cộng hòa Séc (bản gốc và bản sao của giấy phép cư trú tại Cộng hòa Séc, giấy chứng nhận sử dụng lao động hoặc trường học trong cả nước).